Taxavognmand

Som taxavognmand har du mulighed for at købe en administrationsløsning hos TotalAdministration, som er skræddersyet til din branche. Løsningen vil blive baseret på det antal virksomheder, du ejer, antallet af hyrevogne samt antallet af ansatte. Vores løsninger står til favorable priser, så du er både sikret en service, som er sammensat præcis efter din virksomheds behov, samtidig med at du ikke betaler for flere ydelser, end du reelt set har brug for. Ved at købe en totalløsning fra TotalAdministration slipper du for al administrering af din virksomheds økonomi, så at du i stedet kan koncentrere dig om de aspekter af virksomhedsdriften, som du virkelig brænder for.

Herunder ser du en oversigt over de faktorer, som vores brancheløsning til dig baseres på, samt hvilke ydelser vi kan tilbyde dig som taxavognmand.

Taxavognmand:

Prisen for din administrationsløsning baseres udelukkende på:

 • Antal virksomheder (CVR)
 • Antal hyrevogne (BBR)
 • Antal medarbejdere (CPR)

Ud fra disse tal beregner vi en fast månedlig pris for din totalløsning:

 • Ugentlig bogføring af køb, salg og finans (økonomi)
 • Månedslønninger
 • Månedlig balance
 • Kvartalsvis lønsumsangivelse
 • Årlig lønsumsangivelse

Ordforklaring

Det kan måske være svært at finde rundt i alle de ord og begreber, der bliver slynget ud, når man snakker om økonomi. Derfor får du nedenfor en lille oversigt over vores ydelser, og hvad de har af betydning for dig. 

Løbende bilagshåndtering med fokus på debitor-, kreditor- og finansstyring.

Papirbilag: Du scanner selv, eller vi scanner for dig.

Digitale bilag: Sendes til 00000@fakturabox.dk, hvorefter du modtager en godkendelsese-mail.

Bankbilag: Vi udtrækker posteringer via ”revisoradgang” til din virksomheds bankkonti og bogfører banken ud på hhv. debitorer og kreditorer efter åben-post-princippet.

Vi holder styr på, hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder, og hvad din virksomheds værdi er (varelager, inventar m.m.).

Vi håndterer dine kunder, der hver har sin egen konto, i modsætning til traditionel bogføring. Alle kunder oprettes med kontaktoplysninger og kreditramme.

Vores rykkerprocedure forløber således:

 1. Betalingspåmindelse
 2. Første rykker sendes ud
 3. Skylderkendelse

Vi håndterer dine kreditorer, sørger for overblik over forfaldsdatoer og holder dialogen med kreditorerne. Alle leverandører oprettes med kontaktoplysninger og betalingsbetingelser.

Alle varer oprettes og ajourføres. Vi tilbyder også mulighed for lagerstyring.

Vi er bindeleddet mellem debitor og kreditor. Vi styrer likviditeten ud fra forfaldstidspunkter på debitorer og kreditorer og håndterer betalingsaftaler med kreditorer ved stram likviditet.

Vi sørger for at udarbejde moms og angivelser med rettidig rapportering til offentlige instanser.

I TotalAdministration afholder vi to typer møder, der begge har til formål at skabe et bedre resultat for din virksomhed:

Regnskabsmødet er en gennemgang af periodens regnskabstal.

Forretningsmødet indbefatter, foruden gennemgang af regnskabet, også strategi, målsætninger, visioner og konkrete tiltag i henhold til regnskabstallene.

Vi håndterer alle processer i lønadministrationen inkl. lønudbetaling, timeregistrering, pension, skat, feriedage m.m.

Lønadministration udføres på tre forskellige niveauer:

 • Lønudbetaling efter anvisning (du fortæller os, hvad vi skal udbetale)
 • Lønudbetaling med timeregistrering (elektronisk registrering hvor du sender data til os)
 • Løn og HR-administration

Månedligt eller kvartalsvist forretningsmøde med gennemgang af regnskab samt strategi og planer.

Et punkt i forretningsmødet hvor vi ser nærmere på budgettet.

Balancen er et udtræk af bogføringen og fremsendes månedligt, kvartalsvist eller halvårligt.

Regnskabet er justeret for udsving og viser således det ”rigtige” billede af virksomheden. Fordelen ved regnskaber, modsat balancer, er, at du her får indarbejdet afskrivninger, periodiseringer, varelagre osv.