Når dit regnskab skal være i orden

Søger du på regnskab, Årsregnskab og perioderegnskab? Du søger måske på revisor, bogholder, års regnskab, bogføringsloven m.m.?  Du behøver ikke at lede længere, for TotalAdministration kan hjælpe din virksomhed.

TotalAdministration brænder for arbejdet med økonomi og regnskab samt, hvad dertil hører. Det er vi bedst til hos TotalAdministration. TotalAdministration er godt inde i gældende lovgivning på området til glæde for vores kunder. Hos TotalAdministration elsker vi tal, men det er ikke sikkert, at du elsker tal. Hvis den daglige bogføring er en sur og træls pligt for dig og din virksomhed, så kontakt TotalAdministration. TotalAdministration er klar til at løse disse opgaver for din virksomhed, så du er fri.

TotalAdministration brænder for at arbejde med økonomi og regnskab

TotalAdministration kan lave din virksomheds regnskab, som er et godt redskab. Det giver os nemlig større indblik i din virksomhed og forbedret beslutningsgrundlag. Økonomisk rådgivning er vigtigt og hjælper mange virksomheder. TotalAdministration yder din virksomhed økonomisk rådgivning og hjælper med daglig bogføring m.m. Kontakt TotalAdministration hør, hvilke besparelser du kan opnå med eksternt bogholderi.

TotalAdministration tilbyder dig mange ydelser. Det er eksempelvis budget opfølgning, bogføring, års regnskab, momsregnskab samt skat og moms m.m. TotalAdministration kan foretage din daglige bogføring på TotalAdministrations egen adresse. Du kan også leje økonomimedarbejdere eller en bogholder interim i ekstra travle perioder, omstrukturering m.m.

TotalAdministration udarbejder gerne dit årsregnskab for din virksomhed. Det skal udarbejdes en gang pr. år. Dit årsregnskab viser, hvorledes din virksomheds år er forløbet. Et årsregnskab består en resultatopgørelse, som viser, hvorledes virksomhedens økonomiske midler er anvendt i årets løb. Herudover består et årsregnskab af en balance. Balancen giver dig et øjebliksbillede af din virksomheds økonomiske tilstand. TotalAdministration udarbejder gerne dit årsregnskab for din virksomhed.

Din virksomhed slipper ikke for at aflevere et årsregnskab. Det samme gælder for selvangivelser, som også er et lovkrav. Begge dele kan tage meget af din tid, hvis du ikke er vant til at beskæftige med disse ting. Hos TotalAdministration har vi den faglige ekspertise, og kan hjælpe uden de store omkostninger.

Dit årsregnskab giver dig en status over indtægter og udgifter i din virksomhed. Det viser, hvad retning virksomheden udvikler sig i. Du får samtidig fornøden dokumentation i relation til SKAT som selvstændig erhvervsdrivende. Som selvstændig har du ifølge Årsregnskabslovens pligt til udarbejdelse af mindst et regnskab over dine økonomiske aktiviteter i årets løb.  Du kan anvende din virksomheds årsregnskab til dokumentation i relation til banker og kreditinstitutter m.m.

Senest nyheder

Coronavirus og din virksomhed

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?