Lej regnskabschef eller bogholder – når det skal være let

Er din virksomhed kommet i en midlertidig situation, hvor du og din virksomhed har brug for ekstra kapacitet i økonomiafdelingen? Så lej regnskabschef eller en bogholder hos TotalAdministration og få løst det ekstra behov let. Efter at du har kontaktet os hos TotalAdministration, kan vi skaffe dig en bogholder eller økonomimedarbejder med kort varsel. Du behøver kun at leje økonomimedarbejderen i den periode, hvor du behøver den ekstra kapacitet.

TotalAdministration leverer jævnligt vikarer til vores kunders økonomiafdelinger i tilfælde af sygdom eller perioder med ekstra travlhed. Til din virksomheds økonomiafdeling kan du gennem TotalAdministration leje vikarer til flere forskellige funktioner i din virksomheds økonomiafdeling.  TotalAdministration har vikarer til funktioner såsom alt fra regnskabschef, revisor, bogholder, lønmedarbejder til lønhåndtering og til andet personale til funktioner med hensyn til økonomi og regnskab. TotalAdministration udlejer alt personale til din virksomheds økonomiafdeling.

Lej regnskabschef eller bogholder hos TotalAdministration

Hvis der er opstået sygdomstilfælde eller spidsbelastning i din virksomhed, kan den have brug for ekstra kapacitet fra midlertidige vikarer. Her kommer TotalAdministration ind i billedet, for vi udlejer midlertidige medarbejdere som lønmedarbejdere, bogholdere, CFO samt øvrige medarbejdere til økonomi og regnskab til vores kunder.

Ved forøget behov for personale kan det godt svare sig at søge bistand fra eksperter på området som fx TotalAdministration. TotalAdministration lejer medarbejdere ud, og det gør vi også, når det haster med ekstra personale. I kraft af TotalAdministrations store netværk inden for vores branche og godt overblik over vores vikarers professionelle færdigheder, finder vi rette vikar hurtigt. TotalAdministration er eksperter i interim personale til din virksomhed. TotalAdministration kan uden problemer finde flere medarbejdere til dig, når din virksomhed mangler det. Udover lønmedarbejdere, bogholder, CFO, regnskabschef, revisor m.m. skaffer TotalAdministration også controllere, debitorbogholdere, kreditorbogholdere samt lønbogholdere til din virksomhed. TotalAdministration tilbyder dig tidsbegrænset assistance til økonomi og regnskab. På denne måde hjælper TotalAdministration dig med, at din virksomheds effektivitet opretholdes trods sygdom m.m. Her kan TotalAdministration også udleje en ekstern interim økonomichef, så kontinuiteten ikke brydes i din virksomhed i tilfælde af fx sygdom.  En interim regnskabschef kan også aflaste i din virksomheds økonomiafdeling i perioder med ekstraordinær travlhed. TotalAdministration er kendt for sin store fleksibilitet og skræddersyede individuelle løsninger til vores kunder. Hos TotalAdministration er service og fleksibilitet i højsædet. Du kan leje fuldtidsmedarbejdere interim fra TotalAdministration i fx et halvår eller fx en interim deltidsbogholder – alt efter, hvad du står og mangler. TotalAdministration løser dit behov for personale. Så kontakt os og lej regnskabschef eller en bogholder m.m.

Senest nyheder

Coronavirus og din virksomhed

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?