Spørgsmål & Svar

Her kan du finde svar på de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 69145245 eller info@totaladministration.dk.

Er det nemt at komme i gang?

JA – Du kontakter os og aftaler et tidspunkt for en uforpligtende gennemgang af din nuværende administration. Vi udarbejder så sammen med dig den rigtige løsning, som er tilpasset din virksomheds behov.

Er det svært at gøre min administration digital?

NEJ – Det eneste, det kræver, er at du giver os fuldmagt til at kontakte dine leverandører og bede dem fremsende fakturaer til en fast defineret mailadresse. Herefter vil du modtage et personligt login til vores administrationshjemmeside, hvor du godkender dine fakturaer.

Er det muligt at finde mine bilag igen?

JA – Via dit personlige login til vores administrationshjemmeside kan du nemt finde frem til dine bilag.

Ordforklaringer

Det kan måske være svært at finde rundt i alle de ord og begreber, der bliver slynget, ud når man snakker om økonomi. Derfor får du nedenfor en lille oversigt over vores ydelser, og hvad de har af betydning for dig. 

Løbende bilagshåndtering med fokus på debitor-, kreditor- og finansstyring.

Papirbilag: Du scanner selv, eller vi scanner for dig.

Digitale bilag: Sendes til 00000@fakturabox.dk, hvorefter du modtager en godkendelsese-mail.

Bankbilag: Vi udtrækker posteringer via ”revisoradgang” til din virksomheds bankkonti og bogfører banken ud på hhv. debitorer og kreditorer efter åben-post-princippet.

Vi holder styr på, hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder, og hvad din virksomheds værdi er (varelager, inventar m.m.).

Vi håndterer dine kunder, der hver har sin egen konto, i modsætning til traditionel bogføring. Alle kunder oprettes med kontaktoplysninger og kreditramme.

Vores rykkerprocedure forløber således:

  1. Betalingspåmindelse
  2. Første rykker sendes ud
  3. Skylderkendelse

Vi håndterer dine kreditorer, sørger for overblik over forfaldsdatoer og holder dialogen med kreditorerne. Alle leverandører oprettes med kontaktoplysninger og betalingsbetingelser.

Alle varer oprettes og ajourføres. Vi tilbyder også mulighed for lagerstyring.

Vi er bindeleddet mellem debitor og kreditor. Vi styrer likviditeten ud fra forfaldstidspunkter på debitorer og kreditorer og håndterer betalingsaftaler med kreditorer ved stram likviditet.

Vi sørger for at udarbejde moms og angivelser med rettidig rapportering til offentlige instanser.

I TotalAdministration afholder vi to typer møder, der begge har til formål at skabe et bedre resultat for din virksomhed:

Regnskabsmødet er en gennemgang af periodens regnskabstal.

Forretningsmødet indbefatter, foruden gennemgang af regnskabet, også strategi, målsætninger, visioner og konkrete tiltag i henhold til regnskabstallene.

Vi håndterer alle processer i lønadministrationen, inkl. lønudbetaling, timeregistrering, pension, skat, feriedage m.m.

Lønadministration udføres på tre forskellige niveauer:

  • Lønudbetaling efter anvisning (du fortæller os, hvad vi skal udbetale)
  • Lønudbetaling med timeregistrering (elektronisk registrering, hvor du sender data til os)
  • Løn og HR-administration

Månedligt eller kvartalsvist forretningsmøde med gennemgang af regnskab samt strategi og planer.

Et punkt i forretningsmødet, hvor vi ser nærmere på budgettet.

Balancen er et udtræk af bogføringen og fremsendes månedligt, kvartalsvist eller halvårligt.

Regnskabet er justeret for udsving og viser således det ”rigtige” billede af virksomheden. Fordelen ved regnskaber, modsat balancer, er, at du her får indarbejdet afskrivninger, periodiseringer, varelagre osv.

Årsregnskabet er det endelige regnskab for hele året, hvor vi også gennemgår resultatet og skat.