Erhvervsservice i Aalborg, Aarhus, Odense, Ballerup og København

Hos TotalAdministration har vi både store og mindre virksomheder blandt vores forskellige kunder. Det er virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Hos TotalAdministration er vi også klar til at hjælpe dig med de ydelser, som din virksomhed har behov for. Det gælder i tidsbegrænsede perioder med fx interim ansatte vikarer. Samtidig kan TotalAdministration også skaffe dig interim ansatte vikarer i både få dage samt i længere perioder. Herudover kan TotalAdministration også levere både deltids- og fuldtidsvikarer indenfor diverse funktioner med hensyn til økonomi og regnskab. Dette giver dig flere indlysende fordele, og din hverdag i virksomheden kan på denne måde blive endnu lettere.

Det kan for eksempel være, at du finder, at din virksomhed ikke er stor nok til at fuldtidsbeskæftige en bogholder eller revisor. Det kan muligvis også være tilfældet, at du ikke synes, at din virksomhed har indtjening nok til at skulle aflønne en bogholder eller revisor m.m. Det er ikke noget problem, for TotalAdministration er klar med professionel hjælp til din virksomhed. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os hos TotalAdministration, så vi kan kigge på din virksomhed. Så kan vi også komme i gang og sammen afdække dine behov indenfor erhvervsservice, økonomi og regnskab m.m.

TotalAdministration kan starte med at give dig et generelt økonomihelbredstjek, men det finder vi sammen ud af. TotalAdministration arbejder altid i tæt samråd med vores kunder, for det giver de bedste resultater og større overblik. Kundernes forventninger er et vigtigt redskab i TotalAdministrations arbejde for vores kunder.

TotalAdministration er klar med professionel hjælp

I tilfælde af en nøglemedarbejders sygemelding – eventuelt i form af langtidssygemelding, kan din virksomhed blive sårbar. En virksomhed er som hovedregel meget afhængig af sine nøglemedarbejdere, som ofte har større ansvar end de øvrige lønmodtagere i virksomheden. Fravær fra arbejdspladsen kan skyldes mange ting. Måske er en af din virksomheds nøglemedarbejdere ikke sygemeldt, men skal afholde ferie i kortere eller længere tid. Eller måske skal en af virksomhedens nøglemedarbejdere simpelthen på barselsorlov. I hele den periode, hvor en af virksomhedens nøglemedarbejdere er fraværende, kan virksomheden mangle nøglemedarbejders viden.

Det værst tænkelige scenario kan for nogle virksomheder også være, at en central nøglemedarbejder fratræder sin stilling i virksomheden. Det kan tage tid at prøve at erstatte nøglemedarbejdere med den rette overtager til stillingen. I denne venteperiode kan TotalAdministration levere en professionel vikar som interim ansat. TotalAdministrations medarbejdere er kendt for vores professionalisme og høje faglige niveau.

Senest nyheder

Coronavirus og din virksomhed

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?