Det skal du vide om de nye momsregler for gavekort

Det skal du vide om de nye momsregler for gavekort

For gavekort, der er udstedt d. 1. juli 2019 eller senere, gælder der nye momsregler, og det kan godt give lidt udfordringer. Før i tiden blev indtægter fra salg af gavekort betragtet som forudbetalinger, hvilket betød, at der først skulle betales moms ved indløsning af gavekortet. Dermed blev det den forretning, som modtog gavekortet, der skulle betale momsen. De nye regler medfører, at der nu skal betales moms allerede ved udstedelsen af gavekortet, men det gælder dog kun i de tilfælde, hvor gavekortet kun kan anvendes indenfor Danmarks grænser og kun kan anvendes til betaling af momspligtige ydelser eller varer.   

Udbetaling eller overførsel af restbeløb

Skatterådet har bekræftet, at et gavekort i form af et betalingskort med et indsat beløb anses for at være et gavekort med ét formål, og at det dermed er momspligtigt. Dette gælder også, selvom et mindre restbeløb på gavekortet kan udbetales kontant eller overføres til et nyt betalingskort. Kontant udbetaling af restbeløb eller overførsel af restbeløb til et nyt betalingskort betragtes dog som en delvis annullering af gavekortet. Det er stadig uvist, hvorvidt annulleringen medfører, at udstederen af gavekortet skal udstede en kreditnota på beløbet.

Parternes forpligtigelser til at betale moms

Det, der kan give udfordringer i forhold til de nye regler, er at holde styr på, hvilke forpligtigelser de forskellige parter, som har haft med gavekortet at gøre, har i forhold til at skulle betale moms. I tilfælde af at en forretning udsteder et gavekort til en mellemhandler, som derefter sælger gavekortet videre til en forbruger, som indløser gavekortet i en helt tredje forretning, skal udstederen af gavekortet betale moms ved salget til mellemhandleren, hvis mellemhandleren handler i eget navn. Denne skal også betale moms ved salget til forbrugeren men vil kunne fradrage momsbeløbet, som er blevet betalt til udstederen. Forretningen, der modtager gavekortet, skal så sende en faktura inklusiv moms til udstederen af gavekortet og giver typisk kunden en kvittering for købet inklusiv moms. Handler mellemhandleren derimod ikke i eget navn men sælger gavekortet videre på vegne af udstederen af gavekortet og får provision for dette salg, skal udstederen først betale moms, når mellemhandleren sælger eller overdrager gavekortet til en forbruger. Også i dette tilfælde gælder det, at forretningen, som modtager gavekortet som betaling for en vare eller ydelse, skal udstede en faktura inklusiv moms til udstederen af gavekortet.