Debitoradministration og kreditoradministration

Har du styr på dine kunders indbetalinger? Betaler de rettidigt? TotalAdministration hjælper dig med debitorstyring og kreditorstyring. Kunder kaldes for debitorer. Nogle af TotalAdministrations kunder har glemsomme kunder med hensyn til betaling af fakturaer. Tit skyldes det faktisk glemsomhed, at fakturaindbetalinger sker rettidigt. Dårlige betalere koster vores kunder penge, men TotalAdministration kan hjælpe med effektiv debitorstyring og kreditorstyring. Kreditorer er vores kunders leverandører.

TotalAdministration hjælper dig med debitoradministration og kreditoradministration

TotalAdministrations effektive debitorstyring afhjælper dårlige betalere blandt din virksomheds kunder. TotalAdministration kan rykke dine kunder respektfuldt med vores debitorstyring. TotalAdministration giver dig en komplet service, som dækker faktura-, rykker- og inkassoprocedure i en samlet løsning.

TotalAdministration muliggør fuldstændig betaling på dine udestående fakturaer med udnyttelse af også renter samt gebyrer. TotalAdministration tilbyder dig ligeledes en effektiviseret faktureringsproces, så dine kunder bliver rykket rettidigt. Det giver god likviditetsstyring til din virksomhed. Du skal som hovedregel maile TotalAdministration dine kundestamdata samt faktureringsgrundlag. Så kan TotalAdministration klare disse procedurer for din virksomhed. Nøjes eventuelt med at vælge bare en af de 3 ydelser. TotalAdministration leverer det, som vores kunder ønsker.  

En professionel faktureringsproces bidrager til, at din virksomheds fakturaer bliver genereret til tiden. Dermed kan din virksomheds kunder også betale rettidigt. TotalAdministration har stor erfaring med faktureringsservice, og det er ikke dyrt. TotalAdministration kan udsende dine fakturaer elektronisk eller pr. almindelig post. Indbetalinger bogføres af TotalAdministration, som gennemfører udligning samt afstemning, og dit kundekartotek vedligeholdes. Ved manglende betaling rykker TotalAdministration dine kunder. TotalAdministration kan arbejde med kundefakturering i dit system grundet vores store erfaringsgrundlag. TotalAdministration kommunikerer i en ordentlig tone med din virksomhed og dine kunder. TotalAdministration holder dig opdateret om status på fakturaer. Du får overblik, og du kender tidspunktet for TotalAdministrations fakturering og til hvilke af dine kunder samt fakturabeløb.

Udsendelse af rykkerskrivelser er tidskrævende for enhver virksomhed. Lad TotalAdministration rykke din virksomheds kunder rettidigt, så din virksomheds økonomi ikke svækkes af glemsomme betalere. Renteindtægter fra rykkere giver dig forbedret likviditet til din virksomhed, og dens økonomi forbedres. TotalAdministration er kendt for vores høje inddrivelsesprocent ved inkasso. TotalAdministration klarer den samlede rykkerproces i overensstemmelse med gældende lovforskrifter –  lige fra fakturaens betalingsfrist er overskredet og til inkasso-inddrivelse og med tilfredsstillende resultater. TotalAdministration behandler altid alle din virksomheds kunder med fuld respekt og i en ordentlig tone ved mundtlige og skriftlige henvendelser. TotalAdministration tilbyder vores kunder et kvalificeret skøn over fremtidig inddrivelsesprocent. Med TotalAdministrations kreditorstyring kan vi ligeledes styre dine betalinger til din virksomheds kreditorer.

Senest nyheder

Coronavirus og din virksomhed

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?