Budget med og uden opfølgning

TotalAdministration tilbyder virksomheder udarbejdelse af budget med og uden opfølgning. Hvad er et budget helt konkret? En dyr revisor eller bogholder behøves ikke. TotalAdministration tilbyder flere ydelser indenfor regnskab, bogføring, økonomistyring eller økonomisk rådgivning m.m. billigt. Vi lægger vægt på gennemsigtighed, og du får ikke ubehagelige overraskelser.

Hvad er et budget helt konkret?

Hvad bruges budgettet til? Budgettet er et godt værktøj til virksomhedens økonomistyring. Virksomhedsbudgettet er din køreplan. Køreplanen definerer virksomhedens målsætning tidsmæssigt og talmæssigt. Køreplanens formål er at give en beskrivelse af økonomiske muligheder og ønsker for en fremtidig periode.  Udover det lovpligtige årsregnskab med historiske oplysninger er det formålstjenligt at udarbejde et budget med økonomiske beregninger for næste år. Budgetter bør opdeles i relevante tidsmæssige perioder. Dit virksomhedsbudget skal udtrykke handlinger og fremtidsplaner for virksomheden. Virksomheden får bedre mulighed for at realisere planerne i fx næste regnskabsår. Virksomhedsbudgettet er virksomhedsledelsens mest vigtige overordnede økonomistyrings-redskab. Virksomhedspotentialet synliggøres yderligere med overblikket fra budgetteringen. Virksomheden kan bedre foretage opstramninger og implementere nye idéer. Virksomheden kan bedre styre knappe ressourcer som likviditeten og medarbejderkapaciteten. Budgettet kan også bidrage til at skabe tillid overfor interessegrupper. Budgetopbygningen ligner strukturen for dit årsregnskab. Budgetbestanddele er resultatbudget, balancebudget samt likviditetsbudget, hvilket opdeles på måneder eller fx kvartaler. Man kan i budgettet beskrive forudsætninger eller budgetkonklusion med sammenhænge eller udvikling sammenlignet med forrige årsregnskab udover talmæssigt materiale.

Virksomhedsbudgettet er nyttigt, så det giver mening med budgetudarbejdelsen med TotalAdministrations budgetopfølgning.  

Budgetopfølgning er vigtig for alle virksomheder 

Virksomheder har mulighed for optimering af økonomistyringen med budgettering. Virksomhedsindtjeningen kan forbedres ved hjælp af budgetter. Budgetter kan anskueliggøre følgevirkningerne af planlagte handlinger – såsom ved overvejelser om udvidelser og investeringer. Krav om gennemarbejdet beslutningsgrundlag kan komme fra långivere og ledelse ved opstart af virksomhed eller udvidelse af virksomhedens kreditter.  Alle virksomhedsstørrelser og virksomhedsbrancher bør lægge budget. Overskydende likviditet kan blive forrentet grundet budgettet.

Ved budgetopfølgning fremkommer budgetafvigelser fra budgettal og registrerede regnskabsdata. Afvigelser er ikke ensbetydende med et fejlagtigt budget. Afvigelser betyder blot, at det virkelige forløb viste sig at være anderledes tidsmæssigt og beløbsmæssigt. Velfungerende budgetter fordrer periodemæssige opfølgninger. Rapportere i oversigtsform, hvor man beskriver mulige afvigelser, er optimalt. Virksomheden vurderer og justerer løbende det oprindelige budget, som bliver et effektivt styringsredskab. Redskabet bør justeres løbende til ændrede forudsætninger i vores foranderlige hverdag.

TotalAdministration råder over de fornødne optimale IT-værktøjer.  Budgettet indeholder alternativer, som beregnes før godkendelsen af budgettet. TotalAdministration påfører budgettet vores revisorerklæring som bevis for TotalAdministrations kontrol af beregningerne, og at dit budget et bygget op på realistiske forudsætninger og alle informationer.

Senest nyheder

Coronavirus og din virksomhed

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?